top of page

שיווק וחשיבה מקדימה - תרגיל נחמד ושימושי



פרמיס הוא מושג הלקוח מעולם הקולנוע והוא בהסבר קצר: מהות הרעיון המרכזי או הקונספט של הסרט במשפט אחד מקסימום שניים. אם תתרגלו את זה ותחשבו על סרטים שראיתם תראו שהטובים מביניהם ניתנים להגדרה תכליתית וברורה מאוד במשפט. איך כל זה קשור לשיווק ולאסטרטגיה? קשור גם קשור - חברה, מוצר, שירות כולם יחד וכל אחד לחוד....מי שלא ניתן להגדיר את מהותו בשורה אחת חייב לעשות שיעורי בית.

אנו מיישמים בעבודתנו מידי יום עשרות פעמים את טכניקת ה"פרמיס" חוזרים שוב ושוב לנקודת ההתחלה ומעבדים תוך כדי ניסוח והגדרה מחדש וזאת כדי לזקק ולהגיע לתקציר המדוייק ביותר שנוכל ליצור. אנו גם פוגשים מידי יום את המשפט "אני מכיר את החברה שלי כבר שנים וגם אם תעירו אותי לפנות בוקר אדע לדקלם את זה" - אמירה נכונה אבל חלקית. בתרגול קצר מבינים מהר מאוד ובעיקר אנו שאי אפשר להכיר חברה או עסק שנים מכיוון שהשיווק המודרני מצריך מצד אחד ליצור ולהמציא מחדש כל הזמן ומצד שני לשמר את החוזקות והאיכויות של אותה חברה. התהליך מסייע ב: הגדרת חברה,הגדרת מוצר,הגדרת שירות ושיפור הבנת התהליכים הסובבים אותנו ברמת השיווק והאסטרטגיה.

הנה מסלול חשיבתי קצר כדי לעשות סדר בדברים:

מה הם החוזקות של החברה \ שירות \ מוצר?   ------>  מה הם החולשות או הדברים הדורשים שיפור? ------> השוק והמיקום שלי בתוכו?

ואחרי זה לנסות שוב ושוב את המבנה הבא: החברה שלי היא________________________.

המוצר שלי הוא ___________________.      השירות שלי הוא _____________________.

בהתחלה זה נראה פשוט מידי לפעמים גם שטותי, אבל אחרי שכמה עשרות דפים הולכים לפח מתחילים לראות ולהבין. בהצלחה!

Comments


bottom of page