top of page
סיירת שיווק - כרטיסייה

סיירת שיווק - כרטיסייה

 

מפגשים לבעלי עסקים ולכל מי שמעוניין לשפר יכולות בשיווק.
מה אנחנו הולכים לעשות? לפצח דילמות ואתגרים,  לעסוק כל הזמן בבחירות הנכונות בשיווק,
חידוד קבלת החלטות, מיקוד בפעולות מניבות.

התעייפת מניסיונות ואכזבות בשיווק? אין סיבה שהשיווק שלך לא יעבוד מעולה!
מה שעוצר עסקים בשיווק זה חוסר ידע ופורמט עבודה קבוע ועקבי.
זה מה שאני נותן לך ב"סיירת שיווק"קבוצות עבודה קטנות שיוצרות לך זמן עבודה קבוע לשיווק
איתי ועם עוד בעלי עסקים כמוך.​

מיליון שאלות? אין עם מי להתייעץ? דילמות בשיווק? איך למצוא זמן ושקט לעבוד על שיווק?
מפגשי "סיירת שיווק" הם זמן איכות עבורך.​

 

מה נתרגל ונלמד?

  • הדרכה וידע ברמה הגבוהה ביותר - שיווק פרקטי הלכה למעשה
  • מקום לשיתוף והתייעצות איתי ועם חברי הקבוצה
  • קבלת חוות דעת נוספת והבנת התמונה כולה
  • תרגול על יבש - שיתוף בחומרים הפרסומיים עצמם וקבלת פידבק
  • שיקוף קמפיינים והדרכה לבניית קהלים ובחירות קמפיין מתאימות
  • כוחה של קבוצה - תמיכה ושיתופי פעולה עם שאר החברים
  • ליווי מנטורינג מקצועי שלי לחברי בקבוצה
  • אתגרים ותרגילים לשיפור מיומנויות השיווק
    bottom of page